Campanyes de sensibilització

Campanyes per al foment de la recollida selectiva

La finalitat de les campanyes de foment de la recollida selectiva és informar la ciutadania del funcionament del sistema de gestió de residus municipal i implicar-la en la presa de decisions, davant la resolució del problema que suposa el seu tractament. Els objectius generals són: - Informar i sensibilitzar a tots els sectors cap als problemes ambientals...
Llegir més

Campanyes de sensibilització ciutadana vers l’estalvi d’aigua

La finalitat principal d’aquestes campanyes és reduir el consum d’aigua de la població, oferint eines i consells per a millorar l’eficiència en el seu ús, desenvolupant petites auditories sobre el consum d'aigua a les llars visitades. Els objectius generals són: - Reduir l’abastament d’aigua potable. - Sensibilitzar la població de la necessitat d’un canvi d’hàbits en l’ús d’un...
Llegir més