Comunicació i participació ciutadana

Exposició itinerant sobre el canvi climàtic un món diferent

L’exposició “Un món diferent” és un equipament d’educació i sensibilització ambiental dirigida a la ciutadania.L’objectiu de l’exposició “Un món diferent” és triple: - Per una banda, clarificar certs conceptes bàsics i mostrar com es relacionen els principals factors entre ells. - D’altra banda, fer un recull d’estudis locals (a nivell de les comarques gironines i de Catalunya)...
Llegir més

Campanyes de sensibilització

Les campanyes educatives que elabora La Copa constitueixen un procés global d'informació, comunicació i participació ciutadana. Essencialment són una oportunitat per a la millora dels nivells de sensibilització i l'adquisició d'una nova consciència ambiental. Busquem impactar en la consciència dels ciutadans, per mitjà del desenvolupament coordinat d'accions, elements de comunicació i el disseny gràfic. En el...
Llegir més

Processos de participació

La resolució dels conflictes ambientals, socials i econòmics, suposa un repte per a les societats modernes. Els programes ambientals posen èmfasi en els objectius i en les dimensions pràctiques del procés de construcció del desenvolupament sostenible, incloent la participació, la planificació a llarg termini, l’avaluació i el control ciutadà com a vector d’acció. Així doncs, es...
Llegir més