Contact info

Contact us in the way that will be easier and convenient!

La Copa SCCL-Cooperativa de Projectes Ambientals
C/Josep Mª de Segarra, 5 17190 Salt

E-mail: info@lacopa.cc
Reservations: aiguamolls@lacopa.cc

Phone: 872 080 258
Mobile: 646 415 093

Contact form