RECURSOS EDUCATIUS

En una època on el consumisme i un ritme de vida accelerat són els eixos centrals de la nostra societat, la Copa proposa activitats d’educació ambiental per tal de treballar les diferents problemàtiques ambientals causades per aquesta forma de viure. Les presentem com a eines experimentals que ens permeten fer una aproximació directa i concreta de com l’home es relaciona amb el medi, com n’extreiem recurs, com els transformem i el que aquesta transformació comporta. Per a treballar diferents temàtiques utilitzem la pràctica i l’experimentació, per a completar aquest treball elaborem materials didàctics fets a mida.

 

Un món diferent. Efectes del canvi climàtic a casa nostra
Viure sostenible
Ecoauditories als centres educatius
Tu tens l'energia

TER-iksN2000
Crèdits (PDF)
Dossier introductori per a l'alumnat nouvingut (PDF)
CM. El bosc a les vores del Ter
Dossier de l'alumnat - Treball previ a l'aula (PDF)
Guia pedagògica i solucionari (PDF)
Imprimibles DINA4 - 1 per cada grup de 3-5 persones (PDF)
Imprimibles DINA3 - 1 per cada grup de 3-5 persones (PDF)
CS. El Ter, un fil d'aigua
Dossier de l'alumnat - Treball previ a l'aula (PDF)
Guia pedagògica i solucionari (PDF)
Imprimibles DINA4 - 1 per cada grup de 2-3 persones (PDF)
Imprimibles DINA4 - 1 per cada grup classe (PDF)
ESO. Investigació de l'ecosistema del riu Ter
Dossier de l'alumnat - Treball previ a l'aula (PDF)
Guia pedagògica i solucionari (PDF)
Imprimibles DINA4 - 1 per cada grup de 2-3 persones (PDF)
Imprimibles DINA4 - 1 per cada grup classe (PDF)