Mobilitat sostenible

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que hande desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei es pot resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i...
LLEGIR MÉS

Restauració d'espais naturals

La gestió del medi natural ocupa a l’actualitat un gran espai dins l’àmbit socioeconòmic donades les necessitats que es planteja la societat en relació a l’ús racional i sostenible dels recursos i en la gestió adequada del patrimoni natural. Actualment la conservació s’ha convertit en un element principal de les polítiques ambientals de moltes administracions...
LLEGIR MÉS

Estudis del paisatge

El paisatge que tenim és resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i humans. En definitiva el paisatge és el rostre de les nostres activitats sobre el territori. Podem aventurar-nos a reconèixer el caràcter de les societats per les seves manifestacions sobre el paisatge, i per tant, les accions orientades a conservar i mantenir...
LLEGIR MÉS

Defensa i conservació

La defensa i conservació del territori, és un principi bàsic del desenvolupament sostenible de les societats europees, com a reflex de la pèrdua sostinguda de diversitat biològica, tant en poblacions com espècies, hàbitats i paisatges.Els canvis en els usos del sòl, la reducció dels espais naturals, la fragmentació del territori o la intensificació de l’activitat...
LLEGIR MÉS
DARRERES PUBLICACIONS