Planificació ambiental i estudis de paisatge

Filtres
Tipus d'activitat
A qui va adreçat
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que hande desenvolupar els corresponents...
4 de gener de 2014 | La Copa
La gestió del medi natural ocupa a l’actualitat un gran espai dins l’àmbit socioeconòmic donades les necessitats que es planteja la societat en relació a...
3 de gener de 2014 | La Copa
El paisatge que tenim és resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i humans. En definitiva el paisatge és el rostre de les...
2 de gener de 2014 | La Copa
La defensa i conservació del territori, és un principi bàsic del desenvolupament sostenible de les societats europees, com a reflex de la pèrdua sostinguda de...
1 de gener de 2014 | La Copa