Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han
de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei es pot resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport.

Els Plans de mobilitat analitzen la implementació d’un sistema en què el vehicle privat, el transport col·lectiu, les infraestructures viàries i l’aparcament formen un model integrat, a fi d’aconseguir millores. Els Plans de mobilitat busquen configurar un model més eficient, millorant la competitivitat del sistema productiu, reduint els impactes ambientals i incrementant la qualitat de vida dels ciutadans.

[dopbsp id="9" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge