Defensa i conservació

Defensa i conservació

La defensa i conservació del territori, és un principi bàsic del desenvolupament sostenible de les societats europees, com a reflex de la pèrdua sostinguda de diversitat biològica, tant en poblacions com espècies, hàbitats i paisatges.Els canvis en els usos del sòl, la reducció dels espais naturals, la fragmentació del territori o la intensificació de l’activitat agrícola, són alguns dels impactes que es poden corregir gràcies a la planificació territorial.

La Copa desenvolupa part de la seva activitat en la gestió i conservació del patrimoni natural, i aporta instruments que tenen com a eix principal la realització d’estudis, informes i tramitacions. Assessorament en aspectes normatius i la via jurídica a seguir..

- Plans de gestió d'espais naturals.
- Seguiment de biodiversitat.
- Plans especials de regulació d'usos i conservació d'espais naturals.
- Projectes per al desenvolupament sostenible del medi natural i rural.
- Plans i projectes de recuperació i reintroducció d'espècies.
- Inventari, catàlegs i bases de dades.
- Desenvolupament de sistemes d'informació geogràfica.
- Anàlisi de la connectivitat i identificació de connectors ecològics.
- Estudis d'impacte ambiental 
- Informes ambientals.
- Al·legacions a projectes i programes.
- Assessorament jurídic.

[dopbsp id="5" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge
 Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Authentic Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap MLB Jerseys Lamar Jackson jersey Wholesale Jerseys