Restauració d'espais naturals

Restauració d'espais naturals

La gestió del medi natural ocupa a l’actualitat un gran espai dins l’àmbit socioeconòmic donades les necessitats que es planteja la societat en relació a l’ús racional i sostenible dels recursos i en la gestió adequada del patrimoni natural. Actualment la conservació s’ha convertit en un element principal de les polítiques ambientals de moltes administracions públiques, per la importància de recuperar i restaurar aquells espais degradats del nostre territori. És essencial desenvolupar accions de millora, condicionament i restauració ambiental, sobretot d’aquells indrets que poden tenir una projecció social i econòmica.

La COPA, us pot donar suport en els següents aspectes:

- Disseny i execució de plans de restauració en el medi natural.
- Disseny i construcció del relleu en la restauració d’ecosistemes degradats.
- Recuperació d’hàbitats fluvials i terrestres.
- Prevenció i correcció d’impactes d’infraestructures.
- Prevenció i correcció d’impactes de canals i embassaments.

[dopbsp id="8" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge
 Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Authentic Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap MLB Jerseys Lamar Jackson jersey Wholesale Jerseys