Estudis del paisatge

Estudis del paisatge

El paisatge que tenim és resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i humans. En definitiva el paisatge és el rostre de les nostres activitats sobre el territori.

Podem aventurar-nos a reconèixer el caràcter de les societats per les seves manifestacions sobre el paisatge, i per tant, les accions orientades a conservar i mantenir els trets significatius i característics d’un paisatge són el reflex d’una societat més o menys avançada i respectuosa amb el seu entorn.

La nostra coooperativa està especialitzada en l’estudi i gestió del paisatge, dissenyem i executem projectes des d’una perspectiva de desenvolupament sostenible, per tal d’ harmonitzar els canvis provocats per processos socials, econòmics i ambientals.

- Estudis de base sobre paisatge (catàlegs, diagnosis, etc.).
- Cartes de paisatge.
- Elaboració de dissenys conceptuals i avantprojectes.
- Direcció, desenvolupament i execució de projectes paisatgístics.
- Assessorament, seguiment i manteniment de projectes paisatgístics.
- Estudis d'impacte i integració paisatgística.

[dopbsp id="6" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge