Estudis del paisatge

Estudis del paisatge

El paisatge que tenim és resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i humans. En definitiva el paisatge és el rostre de les nostres activitats sobre el territori.

Podem aventurar-nos a reconèixer el caràcter de les societats per les seves manifestacions sobre el paisatge, i per tant, les accions orientades a conservar i mantenir els trets significatius i característics d’un paisatge són el reflex d’una societat més o menys avançada i respectuosa amb el seu entorn.

La nostra coooperativa està especialitzada en l’estudi i gestió del paisatge, dissenyem i executem projectes des d’una perspectiva de desenvolupament sostenible, per tal d’ harmonitzar els canvis provocats per processos socials, econòmics i ambientals.

- Estudis de base sobre paisatge (catàlegs, diagnosis, etc.).
- Cartes de paisatge.
- Elaboració de dissenys conceptuals i avantprojectes.
- Direcció, desenvolupament i execució de projectes paisatgístics.
- Assessorament, seguiment i manteniment de projectes paisatgístics.
- Estudis d'impacte i integració paisatgística.

[dopbsp id="6" lang="ca"]

Planificació ambiental i estudis de paisatge
 Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Authentic Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap MLB Jerseys Lamar Jackson jersey Wholesale Jerseys