Guia comercial dels establiments reparadors

La Guia Comercial dels Establiments Reparadors es va crear per a l'Associació Naturalistes de Girona amb la finalitat de fer arribar a tots els seus socis i de retruc a la població de Girona en general, un recull d'establiments on actualment es pot arranjar, reparar o recuperar des de troba fins a mobles, passant per...
LLEGIR MÉS

Campanyes per al foment de la recollida selectiva

La finalitat de les campanyes de foment de la recollida selectiva és informar la ciutadania del funcionament del sistema de gestió de residus municipal i implicar-la en la presa de decisions, davant la resolució del problema que suposa el seu tractament. Els objectius generals són: - Informar i sensibilitzar a tots els sectors cap als problemes ambientals...
LLEGIR MÉS

Campanyes de sensibilització ciutadana vers l'estalvi d'aigua

La finalitat principal d’aquestes campanyes és reduir el consum d’aigua de la població, oferint eines i consells per a millorar l’eficiència en el seu ús, desenvolupant petites auditories sobre el consum d'aigua a les llars visitades. Els objectius generals són: - Reduir l’abastament d’aigua potable.- Sensibilitzar la població de la necessitat d’un canvi d’hàbits en l’ús d’un...
LLEGIR MÉS

Exposició itinerant "Costa Brava"

La Costa Brava s’ha anat omplint de totxanes, formigó, línies elèctriques i asfalt. Cada dia que passa és més grisa i menys verda. Quan ja no quedin platges verdes, boscos, aiguamolls ni camps de conreu, cap turista voldrà venir. Preferirà anar de vacances a llocs on s’hagin preocupat per conservar el paisatge. Llavors ja serà...
LLEGIR MÉS

Exposició itinerant sobre eficiència energètica: "Energia a casa"

L’exposició “Energia a casa. Eficiència energètica i energies renovables a la llar” consisteix en una simulació de diferents espais de la casa (i espais exteriors propers a la casa), on es troben una gran part dels elements que poden ser utilitzats per tal de reduir el consum d’energia i aigua i facilitar la gestió dels...
LLEGIR MÉS

Exposició itinerant sobre el canvi climàtic un món diferent

L’exposició “Un món diferent” és un equipament d’educació i sensibilització ambiental dirigida a la ciutadania.L’objectiu de l’exposició “Un món diferent” és triple: - Per una banda, clarificar certs conceptes bàsics i mostrar com es relacionen els principals factors entre ells. - D’altra banda, fer un recull d’estudis locals (a nivell de les comarques gironines i de Catalunya)...
LLEGIR MÉS

Campanyes de sensibilització

Les campanyes educatives que elabora La Copa constitueixen un procés global d'informació, comunicació i participació ciutadana. Essencialment són una oportunitat per a la millora dels nivells de sensibilització i l'adquisició d'una nova consciència ambiental. Busquem impactar en la consciència dels ciutadans, per mitjà del desenvolupament coordinat d'accions, elements de comunicació i el disseny gràfic. En el...
LLEGIR MÉS

Processos de participació

La resolució dels conflictes ambientals, socials i econòmics, suposa un repte per a les societats modernes. Els programes ambientals posen èmfasi en els objectius i en les dimensions pràctiques del procés de construcció del desenvolupament sostenible, incloent la participació, la planificació a llarg termini, l’avaluació i el control ciutadà com a vector d’acció. Així doncs, es...
LLEGIR MÉS

Mitigació del canvi climàtic

El canvi climàtic és un fet real del que se n’estan estudiant els possibles efectes a les nostres vides quotidianes i a les de les generacions futures. L’escalfament global del planeta avança més ràpid del que es pensava i, a menys que s'adoptin mesures urgents, provocarà la desaparició del 30% de les espècies animals i...
LLEGIR MÉS

Exposicions itinerants

Els diferents recursos de sensibilització i comunicació ambiental, són essencials per avançar cap a la consolidació d'un canvi d'actituds dels ciutadans i ciutadanes. Des de La Copa dissenyem accions de divulgació i sensibilització sobre ciència, naturalesa i medi ambient, amb el propòsit d'acostar aquests temes al públic en general i a col·lectius específics. Anem més...
LLEGIR MÉS
DARRERES PUBLICACIONS