Campanyes de sensibilització ciutadana vers l'estalvi d'aigua

La finalitat principal d’aquestes campanyes és reduir el consum d’aigua de la població, oferint eines i consells per a millorar l’eficiència en el seu ús, desenvolupant petites auditories sobre el consum d'aigua a les llars visitades.

Els objectius generals són:

- Reduir l’abastament d’aigua potable.
- Sensibilitzar la població de la necessitat d’un canvi d’hàbits en l’ús d’un recurs tan escàs i preuat com és l’aigua.
- Oferir els mecanismes necessaris per a la reducció real del consum.
- Promoure la responsabilitat individual i col·lectiva en la recerca de solucions als problemes ambientals generats a partir de les nostres decisions de consum.

Les campanyes de sensibilització ciutadana vers l'estalvi d'aigua es proposen amb el desenvolupament de diferents fases:

1. Setmana de l’aigua al municipi. Des d’un petit estand es desenvolupen tasques d’informació i sensibilització ambiental a la població. S’ofereix als ciutadans la possibilitat de l’auditoria a la llar i s’elabora el calendari de visites.
2. Auditories de l’aigua a les llars. S’instal·len mecanismes estalviadors i s’informa sobre els hàbits de consum sostenibles.
3. Recollida de les dades de consum i extracció de conclusions. S’obtenen dades reals del consum d’aigua abans i després de l’acció, comparant el mateix tram amb el de l'any anterior.

Les campanyes inclouen la direcció i coordinació, l'equip educatiu ambiental expert en aigua, el disseny i l'edició del material de difusió, així com els mecanismes reductors.

S’ofereixen xerrades i tallers ambientals a centres escolars, entitats locals i altres col·lectius interessats.

[dopbsp id="77" lang="ca"]