Guia comercial dels establiments reparadors

La Guia Comercial dels Establiments Reparadors es va crear per a l'Associació Naturalistes de Girona amb la finalitat de fer arribar a tots els seus socis i de retruc a la població de Girona en general, un recull d'establiments on actualment es pot arranjar, reparar o recuperar des de troba fins a mobles, passant per tintes d'impressora, bicicletes, pneumàtics, electrodomèstics, etc.

Amb el títol de "Recupera, guia comercial dels establiments reparadors. Girona 2008", el llibret té com a objectiu principal facilitar als ciutadans de Girona la recerca d'un establiment on poder aprofitar qualsevol objecte a través de la seva reparació o recuperació, allunyant-los de l'actual tendència creixent de "usar i llançar".

Per a incentivar la participació dels usuaris en la valoració final de la guia i dels aspectes millorables, es premià el retorn de resposta d'una enquesta adjunta a la Guia amb una bossa de tela reutilitzable, amb la portada de la Guia impresa.

La Guia es vol reeditar de forma bianual i es pretén que sigui un document de referència per a la reutilització de recursos materials.

[dopbsp id="79" lang="ca"]