Campanyes de sensibilització

Les campanyes educatives que elabora La Copa constitueixen un procés global d'informació, comunicació i participació ciutadana. Essencialment són una oportunitat per a la millora dels nivells de sensibilització i l'adquisició d'una nova consciència ambiental.

Busquem impactar en la consciència dels ciutadans, per mitjà del desenvolupament coordinat d'accions, elements de comunicació i el disseny gràfic. En el nostre entorn mediàtic, la imatge cobra major protagonisme enfront de la resta d'elements verbals. Per aquesta raó i a fi d’augmentar l'eficàcia del missatge de les campanyes educatives, La Copa elabora elements de difusió on el concepte visual és el centre, l'eix del missatge i entorn d'ell giren tots els altres missatges de forma subordinada.

Campanyes de sensibilització ciutadan vers l'estalvi d'aigua
Campanyes per al foment de la recollida selectiva
Guia comercial dels establiments reparadors

DARRERES PUBLICACIONS