Campanyes de sensibilització

Les campanyes educatives que elabora La Copa constitueixen un procés global d'informació, comunicació i participació ciutadana. Essencialment són una oportunitat per a la millora dels nivells de sensibilització i l'adquisició d'una nova consciència ambiental.

Busquem impactar en la consciència dels ciutadans, per mitjà del desenvolupament coordinat d'accions, elements de comunicació i el disseny gràfic. En el nostre entorn mediàtic, la imatge cobra major protagonisme enfront de la resta d'elements verbals. Per aquesta raó i a fi d’augmentar l'eficàcia del missatge de les campanyes educatives, La Copa elabora elements de difusió on el concepte visual és el centre, l'eix del missatge i entorn d'ell giren tots els altres missatges de forma subordinada.

Campanyes de sensibilització ciutadan vers l'estalvi d'aigua
Campanyes per al foment de la recollida selectiva
Guia comercial dels establiments reparadors