VISITA GUIADA: El Cicle de l’Aigua

VISITA GUIADA: El Cicle de l’Aigua
Tipus d'activitat: Visita Cicle de l'aigua Dirigit a: Batxillerat, CF, Cicle Mitjà, Cicle Superior, ESO

Durada: 2,5 aprox.     Lloc: 3 opcions: zona Girona / zona Blanes-Lloret / zona Empuriabrava     Subvencions: Consorci Costa Brava, Consell Comarcal del Gironès

Descripció:

Visites per conèixer el cicle integral de l'aigua des que és captada fins que arriba a les aixetes de casa i és retornada al medi natural. Mentre que la visita a la potabilitzadora serveix per conèixer d'on i com es capta l'aigua i com es tracta per fer-la apta per al consum humà, la visita a la depuradora permet mostrar com es tracten les nostres aigües residuals i en quin estat es retornen al medi natural.
Amb aquestes visites s'incideix d'una forma vivencial en la importància de l'aigua per als éssers vius, la necessitat de ser respectuosos amb el seu ús i els costos que genera el seu seu retorn al medi natural en un estat acceptable.
Vegeu experiència a: https://vimeo.com/23999028

Opcions:

1. Cicle de l'Aigua a la zona de Girona: Potabilitzadora de Girona, Salt i Sarrià (situada a Montfullà-Bescanó)

Depuradora de Bescanó
Pels centres educatius de la comarca del Gironès, existeix subvenció del Consell Comarcal del Gironès.

2. Cicle de l'Aigua a la zona Blanes-Lloret de Mar**

Potabilitzadora de Lloret de Mar-Tossa de Mar (situada a Tordera)
Depuradora de Blanes
*Es pot incloure visita als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar per conèixer una experiència de reutilització de l'aigua per a reg procedent de la depuradora de Lloret de Mar i explicació del tractament terciari. La durada en aquest cas és de 4 h i es pot dinar als jardins.
Per als cursos de 3r i 4t de primària us proporcionem conte de la Wahiva i l'aigua i podeu disposar de material didàctic de suport per treballar a l'aula amb els alumnes de  5è, 6è de primària, 1r i 2n d'ESO el Quadern digital - Viatge de l'aigua i per als alumnes de 3r i 4t d'ESO el Quadern blau

3. El Cicle de l'Aigua a la zona Empuriabrava-PN Aiguamolls de l'Empordà (Estany Europa)**

Potabilitzadora d'Empuriabrava
Depuradora d'Empuriabrava, on es poden veure les llacunes de tractament de l'aigua quan surt de la depuradora i l'estany Europa del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i que són un recurs molt valuós per la fauna.
*Es pot incloure visita guiada al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (dinar a El Cortalet) o bé taller ambiental (L'ecosistema d'un punt d'aigua). En aquest cas, l'activitat dura tot el dia.
Per als cursos de 3r i 4t de primària us proporcionem conte de la Wahiva i l'aigua i podeu disposar de material didàctic de suport per treballar a l'aula amb els alumnes de  5è, 6è de primària, 1r i 2n d'ESO el Quadern digital - Viatge de l'aigua i per als alumnes de 3r i 4t d'ESO el Quadern blau

Oferta educativa Cicle de l'Aigua Empuriabrava

**Les visites guiades a les instal·lacions de tractament de l'aigua de la Costa Brava són un servei que ofereix el Consorci de la Costa Brava als municipis i que es duen a terme en col·laboració amb La Copa SCCL. (http://www.ccbgi.org/consorci.php).
Pels centres dels municipis adherits al Consorci de la Costa Brava la visita és gratuïta