20 de novembre. Tardor als Aiguamolls

20 de novembre. Tardor als Aiguamolls

La tardor és per trobar, també per trobar la calma que ens proporcionen els colors calents que van tenyint el paisatge.

Els Aiguamolls de l'Empordà van deixant enrera el brugit, l'anar i venir de les espècies migratories que, troben aquí un racó per al descans i l'abituallament, però que prossegiran el seu camí buscant llocs càlids on pasar l'hivern.

Es queden però amb nosaltres les espècies hivernants, ben representatives del Parc, com l'ànec collverd, xiulador, cuallarg i griset que trobarem als estanys. També el xarxet comú i les oques vulgars o espècies d'oques més estranyes com l'0ca riallera o l'oca egípcia.  Les les fredelugues, les gambes verdes i els becadells comuns formen part del regitzell d'espècies que podrem observar a l'entorn del Mas Matà. 

Amb la tardor, també als Aiguamolls arriben els canvis, canvis que ens tornen la calma i ens preparen pel recolliment de l'hivern.