Els paisatges de l'Alt Empordà

Els paisatges de l'Alt Empordà

El projecte per a la recuperació d’espais per a l’estudi de les unitats de paisatge de la comarca de l'Alt Empordà, sorgeix de la iniciativa engegada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà de promoure les principals característiques paisatgístiques de la comarca i alhora recuperar espais destinats a aquesta funció. Les unitats del paisatge són porcions del territori caracteritzades per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori. L’objectiu principal és fomentar el coneixement bàsic del paisatge i promoure accions que s’encaminin a la seva protecció tenint com a principal característica la comunicació amb la població i la seva percepció. El projecte inclou la restauració d'espais singulars per permetre l'estudi in situ de les unitats de paisatge de l'Alt Empordà i així donar a conèixer els paisatges més significatius de la comarca i els seus valors. Els deu miradors paisatgístics de l'Alt Empordà pretenen donar a conèixer cadascuna de les 7 unitats de paisatge presents a la comarca, així com els seus elements naturals, culturals i socials. El projecte inclou material informatiu i educatiu adaptat per nivells. Podeu trobar més informació i un munt d'activitats didàctiques a següent enllaç: http://www.paisatge-altemporda.org