Taller de bioconstrucció aplicada al lleure

Taller de bioconstrucció aplicada al lleure

El taller formatiu de bioconstrucció aplicada al lleure se centra en el coneixement de diferents tipus de materials naturals, les seves característiques (durabilitat, elasticitat, resistència) i en les possibles aplicacions en les activitats de lleure per a infants i joves. Es valoraran aquests materials i es relacionaran amb activitats i objectius. S'estudiarà i s'aplicarà l'ús de la canya (Arundo donax), l'avellaner (Corylus avellana), l'argila, la pedra i la palla, mentre es comproven les seves propietats i limitacions físiques a partir de l'aplicació pràctica. Valorarem els riscos de l'activitat i aprendrem mesures preventives com poden ser els EPIs més adequats en cada cas.

Dates

Del 13 al 15 de març del 2020 a Escola Orígens

Objectius generals del curs

  1. Assolir coneixements bàsics en bioconstrucció i la seva aplicació en el lleure, a través de tallers i dinàmiques.
  2. Aprendre els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la construcció d’una estructura autoportant (cabana) amb entramats vegetals
  3. Adquirir recursos constructius amb diversos materials per a la realització d’activitats i tallers

Programa

Programa

Més informació del taller

Taller de bioconstrucció aplicada al lleure
Organitza Escola Orígens en col·laboració amb La Copa SCCL.