SALT: Activitats gratuïtes d'educació ambiental

SALT: Activitats gratuïtes d'educació ambiental
Tipus d'activitat: Sortida a l'entorn Dirigit a: Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior, ESO

A QUI S'ADRECEN :
Alumnes de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior de primària i de 1r d'ESO dels centres educatius del municipi de Salt.

ACTIVITATS A L'ENTORN NATURAL
El Bosc a les vores del Ter (CM)
És una activitat que permet apropar-nos al bosc i descobrir el bosc mediterrani i el bosc de ribera que hi ha les ribes del Ter. La flora es treballarà mitjançant la recol·lecció i realització d'un herbari i la fauna a través de la descoberta de rastres per esbrinar també quins animals habiten o venen a buscar-hi menjar.
S'introduirà el concepte d'ús i explotació del bosc i com els canvis en l'ús soferts al llarg del temps que són generadors del paisatge que tenim, la importància del bosc per a la generació de recursos hídrics, les adaptacions del bosc mediterrani als incendis i al canvi climàtic i la seva funció com a connectors biològics i pel manteniment de la biodiversitat.
La zona de Les Deveses de Salt de l’espai Riberes del Baix Ter ES5120011 inclòs a la XN2000 és un lloc idoni per potenciar el coneixement de les espècies arbòries i arbustives de ribera tals com el pollancre, el salze blanc, el vern, la sarga i l’àlber; la vegetació caducifòlia adaptada a espais que s’inunden. 
Són objectius concrets d’aquesta activitat:
- Conèixer les característiques principals del bosc mediterrani i de ribera i la seva adaptació al clima, als incendis i a les inundacions, així com les diferències entre ells dos
- Reconèixer les espècies més comunes que habiten el bosc mediterrani i, especialment, el bosc de ribera
- Aprendre i adquirir habilitats en l'observació de l'entorn natural
- Obtenir informació i extreure conclusions a partir de les observacions realitzades
- Adonar-se de la funció del bosc i la necessitat de respectar-lo
web8

El Ter, un fil d’aigua (CS)
És una activitat que ens permet apropar-nos al riu i conèixer-lo d’una forma experimental i veure’l com a corredor biològic. S'introdueix la funció dels invertebrats en la cadena tròfica i la seva funció com a indicadors de la qualitat de l'aigua. L’alumnat s'organitza en grups i es realitza una acció de captura, observació i estudi dels invertebrats i vertebrats a la bassa o a la riba del riu amb el suport de fitxes didàctiques per al reconeixement. Després de la seva classificació s'alliberen tots els exemplars i s'explica com les espècies s'adapten als canvis (aparició de nous depredadors, canvi climàtic, etc.) i s'introdueix la problemàtica de les espècies exòtiques i amb caràcter invasor en el medi aquàtic (ex. tortugues d'aigua al·lòctones, cranc de riu americà, peixos com el misgurn del Japó o el peix sol) i fora del medi aquàtic (ex. vespa asiàtica), la seva procedència i l’impacte que tenen sobre les espècies autòctones de l’espai protegit com pot ser la llúdriga, la tortuga de rierol, el barb de muntanya. També s’introdueix l’impacte humà que suposa la construcció de preses als rius per la resta d’éssers vius i la hidrologia dels rius mediterranis.
Són objectius concrets d’aquesta activitat:
- Estimular l'observació i l'interès dels alumnes.
- Identificar organismes vegetals i animals i el seu entorn i la seva funció dins la xarxa tròfica.
- Identificar els invertebrats que sovint passen desapercebuts.
- Aprendre les diferents fases de desenvolupament dels animals que pateixen metamorfosi (ous, larves, capgrossos, juvenils, adults).web1

Investigació d’un ecosistema (1r d'ESO)
Aquesta activitat pretén que els alumnes descobreixin per ells mateixos el concepte d’ecosistema com un sistema dinàmic i complex, visualitzant les relacions que hi ha entre els organismes vius i  l’equilibri ecològic necessari per a conservar-lo. S’introduiran els conceptes de biòtop, biocenosi, població, comunitat i ecosistema. S’enumeraran els factors abiòtics i biòtics d’un ecosistema i en concret els del clima mediterrani. Pel que fa a les relacions biòtiques, se’n posaran exemples com ara de mutualisme, depredació, herbivoria, competència, entre d’altres.
Es realitzarà una sortida a l’entorn del riu Ter on es podrà viure de primera mà un ecosistema fluvial del grup d’ecosistemes mediterranis. El ZEC Les Ribes del Baix Ter correspon a una bona mostra de les parts baixes dels rius mediterranis amb boscos de ribera i marjals molt ben conservats. Tot i ser un sistema molt fràgil i sotmès a canvis constants de cabal, presenta bona representació de les comunitats ripàries de terra baixa, representades principalment per les alberedes.
Durant la part d’observació, assenyalarem i estudiarem el biòtop, això és tot allò inert del medi, els “fonaments” de la vida. A partir del substrat veurem com les algues, molses, falgueres i plantes superiors formen la base tròfica de l’ecosistema (productors), per tal que els consumidors primaris en puguin fer ús. Entrarem en detall sobre les cadenes tròfiques que acaben formant una xarxa tròfica amb consumidors secundaris i supercarnívors i ens preguntarem com es tanca el cicle: gràcies als descomponedors.
L’activitat pràctica es desenvoluparà a la llera del riu i s’utilitzaran bioindicadors. L’ànalisi dels macroinvertebrats presents al riu, permetrà puntuar la salut del riu Ter en funció de les famílies trobades (escarabats d’aigua, barquers, tricòpters, efímeres, perles…). Mitjançant un procediment estandarditzat segons la família o gènere trobat i el nombre d’aquestes s’assigna una puntuació de l’1 al 10.
Són objectius concrets d’aquesta activitat:
-Reconèixer els ecosistemes presents a l’espai natural del Ter a Salt i, més concretament, l’ecosistema fluvial
-Identificar el biòtop (medi) i la biocenosi (els organismes que hi habiten) i les funcions de relació entre ells pel manteniment de l’ecosistema
-Observar, investigar i descriure un ecosistema de forma cooperativa
-Integrar el pensament ecològic
-Utilitzar bioindicadors per conèixer l’estat ecològic d’un curs fluvial
aules-de-natura-1

ACTIVITATS A L'AULA
Res al plat, res a la brossa (CI, CM i CS)
L'activitat es duu a terme en dues sessions d'1,5 h cadascuna separades 1 setmana entre elles. La primera sessió consisteix d'un taller pràctic on es visualitza amb els alumnes què és el malbaratament alimentari, com es produeix i quines conseqüències té. Això es fa a través d’un conte, d’un joc, d’un vídeo i d’un treball cooperatiu a l’aula. Mitjançant un conte, que serveix d’eix vertebrador, es proporciona informació sobre el cicle dels aliments; i a través d’un joc de moviment, es reflexiona sobre les causes i conseqüències del malbaratament alimentari. Al final de la sessió es proposa un treball específic a les llars i al menjador escolar durant el període d'una setmana. Aquest treball consisteix a separar el menjar aprofitable que es llença i el menjar no aprofitable, distingir la causa que provoca el  rebuig, quantificar-lo i portar un control diari mitjançant gràfiques.
La segona sessió, que es pot fer una setmana després de la primera, consisteix a valorar els resultats obtinguts en el treball pràctic, extrapolar els resultats a la comunitat i  reflexionar per incidir en un canvi d'hàbits que ajudin a la prevenció del malbaratament alimentari.31252928_1984213345240944_6840109712394944512_n

Reciclem plegats (CI, CM, CS)
L’activitat dirigida als alumnes de primària de les escoles de Salt consisteix en un taller d’una hora de durada que consisteix a explicar a través d'una presentació la importància que té pel medi ambient i per la societat el fet d’aplicar les 4 erres i un concurs mitjançant projector per conèixer on va cada residu (“Cada cosa al seu lloc”).
Importància de les 4 R a la societat del segle XXI
Es tracta d’una introducció per reflexionar i debatre la importància de reduir, reutilitzar, reciclar i revalorar els residus que genera la nostra societat. Servirà per posar exemples del nostre dia a dia on es puguin aplicar les 4 R.
Cada cosa al seu lloc
Després de la breu introducció sobre la importància del reciclatge a la nostra vila, es farà un concurs mitjançant una presentació d’imatges i unes targetes de colors. Es poden fer grupets per consensuar la resposta o bé de forma individual. Es mostrarà un residu a la pantalla i els participants hauran d’aixecar la targeta del color del contenidor corresponent. Les ampolles de plàstic potser són bastant fàcils, però una bombeta… com la reciclem?

COST DE L’ACTIVITAT
100 % gratuïta, subvencionades per:
Diputació de Girona (Programes Del mar als cims i Tallers ambientals)
Consell Comarcal del Gironès: Programa d'educació ambiental per al Desenvolupament Sostenible
Càritas Salt
Projecte TER-iksN2000 finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya
Projecte Som de Salt de Comunalitats Urbanes finançat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

MATERIAL
Us comunicarem si l'alumnat ha de portar material especial

CALENDARI
Preferentment:
Activitats a l'entorn: Del 6 de març al 21 de juny de 2023
Activitats a l'aula: Del 9 de gener al 3 de març de 2023

ORGANITZA
La Copa SCCL

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT
Ompliu les sol·liciturs mitjançant el següent formulari Google Forms, un cop per a cada activitat sol·licitada.

Inscripcions i reserves