SORTIDA A L'ENTORN: NaturalMENT

SORTIDA A L'ENTORN: NaturalMENT
Tipus d'activitat: Sortida a l'entorn Dirigit a: Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior, ESO

Durada:  Jornada sencera     Lloc: Deveses de Salt o altres       Subvencions: Consell Comarcal del Gironès

Descripció:

L'aprenentatge a l'exterior (outdoor learning) és un mètode d'aprenentatge que es duu a terme fora de l'aula. Aquesta proposta educativa pretén treballar diferents conceptes del currículum pedagògic escolar a través d'un espai natural i els seus elements naturals com a fil conductor. Aquests conceptes es treballaran a base del plantejament d'un problema concret de la vida real, que els alumnes hauran de resoldre de forma cooperativa, utilitzant les habilitats pròpies i les treballades a l'aula.
Recomanem la realització de la visita a l’espai natural de la Xarxa Natura 2000 de les Deveses de Salt o a altres entorns naturals similars.