TALLER AMBIENTAL - Res al Plat, Res a la Brossa

TALLER AMBIENTAL - Res al Plat, Res a la Brossa

Durada: 2 sessions d'1,5 h cadascuna

Cursos recomanats: CI, CM, CS, 1r i 2n d'ESO

Lloc: Classe amb projector i pati

Activitat subvencionada: Del mar als cims (Diputació de Girona), Consell Comarcal del Gironès, Ajuntament de Girona.

Descripció:

La primera sessió consisteix d'un taller pràctic on es visualitza amb els alumnes què és el malbaratament alimentari, com es produeix i quines conseqüències té. Això es fa a través d’un conte, d’un joc, d’un vídeo i d’un treball cooperatiu a l’aula. Mitjançant un conte, que serveix d’eix vertebrador, es proporciona informació sobre el cicle dels aliments; i a través d’un joc de moviment, es reflexiona sobre les causes i conseqüències del malbaratament alimentari. Al final de la sessió es proposa un treball específic a les llars i al menjador escolar durant el període d'una setmana. Aquest treball consisteix a separar el menjar aprofitable que es llença i el menjar no aprofitable, distingir la causa que provoca el  rebuig, quantificar-lo i portar un control diari mitjançant gràfiques.

La segona sessió, que es pot fer una setmana després de la primera, consisteix a valorar els resultats obtinguts en el treball pràctic, extrapolar els resultats a la comunitat i  reflexionar per incidir en un canvi d'hàbits que ajudin a la prevenció del malbaratament alimentari.

Objectius:

- Sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari en tota la cadena des del productor fins al consumidor.

- Conèixer quin és el cicle dels aliments i quins processos produeixen més pèrdua d'aliments.

- Experimentar quines són les pràctiques quotidianes que generen pèrdua d'aliments a les nostres llars i a l'escola.

- Prendre consciència de les conseqüències ambientals, socials i econòmiques derivades del malbaratament.

- Prevenir la generació de residus.

[+] MÉS INFORMACIÓ

Consulta'ns a info@lacopa.cc